Quận 9) đã được nhận bàn giao những căn nhà đầu tiên