ông Ricard nhận định: ‘”Có một người Colombia ở đây